Normy i przepisy BHP

Dziś nawet odzież dla pracowników może być atrakcyjnie skrojona i dostosowana do określonych potrzeb. Coraz częściej jest ona bardziej wytrzymała wzmacniana w kluczowych miejscach, dzięki czemu można z niej korzystać znacznie dłużej niż z wcześniejszych modeli. To oznacza więcej korzyści płynących dla danego przedsiębiorstwa. Należy jeszcze dobrać jednak odzież odpowiednio do potrzeb oraz norm, wymagań stawianych przez przepisy BHP. Rodzaj i zaawansowanie środków mających za zadanie ochrony, zależy od rodzaju zagrożeń. Im niebezpieczeństwo jest większe, tym bardziej rozwinięte środki należy zastosować. Należy o tym pamiętać i wybierać zgodnie ze wskazaniami. Niedostosowanie się do takich wymagań może skutkować powstaniem niebezpiecznych sytuacji, a w konsekwencji wystąpieniem urazów lub uszkodzeń ciała. Tych należy unikać, a więc i stosować środki odpowiednie do potencjalnych niebezpieczeństw. W efekcie poprawiamy kondycję i funkcjonowanie firmy, co wiąże się między innymi z mniejszą ilością wypadków, a tym samym osób na zwolnieniu lub urlopach. Wszystko, to zwiększa zyski firmy, które można odpowiednio wykorzystać.